Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wlkp. rozstrzygnięty!

„Narody, tracąc pamięć, tracą życie”

W dniu 30 stycznia odbył się w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie GMINNY KONKURS WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM, w którym wzięło udział 42 uczniów (33 ze szkoły w Rozdrażewie i 9 ze szkoły w Nowej Wsi). Konkurs, którego organizatorem była placówka w Rozdrażewie, odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Rozdrażew pana Mariusza Dymarskiego. Uczniowie startowali w 2 kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII i oddziały gimnazjalne. W pierwszej części uczestnicy zmagali się z testem pisemnym, a następnie 5 najlepszych odpowiadało na pytania w części ustnej. Wszyscy biorący udział w konkursie wykazali się szeroką wiedzą na temat powstania i jego przebiegu, szczególnie na Ziemi Krotoszyńskiej oraz znajomością faktów dotyczących powstańców pochodzących lub związanych z „naszą małą Ojczyzną”.

A tak przedstawia się lista laureatów:

KATEGORIA KLAS IV -VI

  • I miejsce – PATRYCJA TEODORCZYK (SP ROZDRAŻEW)
  • II miejsce – NATALIA PANEK (SP ROZDRAŻEW)
  • III miejsce – MATEUSZ PLUCIŃSKI (SP ROZDRAŻEW)
  • wyróżnienie – NADIA SOCZEWA (SP NOWA WIEŚ)
  • wyróżnienie – MARIA TRAWIŃSKA (SP ROZDRAŻEW)

KATEGORIA KLAS VII – VIII ORAZ ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

  • I miejsce – MARLENA DYMARSKA (SP ROZDRAŻEW)
  • II miejsce – ROBERT KONRADY (SP NOWA WIEŚ)
  • III miejsce – BARTŁOMIEJ PANEK (SP ROZDRAŻEW)
  • wyróżnienie – ZUZANNA KOKOT (SP NOWA WIEŚ)
  • wyróżnienie – SZYMON BANASZEK (SP NOWA WIEŚ)

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę Rozdrażew i pamiątkowe dyplomy wręczane przez Patrona Honorowego konkursu Wójta Gminy Rozdrażew pana Mariusza Dymarskiego i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie – organizatora konkursu, na uroczystych obchodach 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w dniu 3 lutego 2019 r. Gratulując nagrodzonym, dziękujemy także wszystkim uczestnikom za wysiłek włożony w poznanie historii tego podstawowego dla naszej wielkopolskiej tożsamości wydarzenia jakim było Powstanie Wielkopolskie.

Jarosław Nowacki