„Formy podstawowe” – podsumowanie w Warszawie

Nadszedł dzień, na który realizatorzy projektu „Wystawa szkolna. Formy podstawowe” czekali długo. Dzień spotkania podsumowującego w Warszawie.

Nasz zespół reprezentowały dwie uczennice klasy VII a – Agata Mikołajczyk i Patrycja Teodorczyk. Przedstawiciele wszystkich 10 grup projektowych z całej Polski, które we wrześniu połączyło pilotażowe przedsięwzięcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego, mieli szansę się zobaczyć, podzielić pomysłami, wymienić doświadczeniami i zainspirować na przyszłość. Przełamać pierwsze lody pomogła nam choreografka i edukatorka muzealna – Alicja Czyczel, która – w pięknej scenerii wystawy charytatywnej dla Ukrainy – poprowadziła ćwiczenia integracyjne. Następnie każda z grup miała szansę zaprezentować swoje dokonania projektowe. Ożywione dyskusje i liczne pytania świadczyły o tym, że nasze prawie roczne działania bardzo nas wszystkich poruszyły i – jak dowiodła tego atmosfera w pawilonie nad Wisłą – połączyły. Każdy zespół przywiózł ze sobą dyplom, na którym znalazły się nazwiska wszystkich realizatorów projektu. I oczywiście wiele nawiązanych kontaktów (między innymi podczas wspólnego obiadu), które być może zaowocują w przyszłości.

Mimo że spotkanie podsumowujące już za nami i projekt można by uznać za zakończony, rozdrażewska grupa działa dalej. Nasza ostatnia praca – wzrastający na szkolnej grządce, zainspirowany pracą Pawła Althamera obraz namalowany podeszwami butów – zmienia się każdego dnia. A my przystąpiliśmy do kolejnej. Teraz skupiamy się na wymarłych gatunkach… Ten projekt nauczył nas, że sztuka jest wszędzie. Wystarczy tylko otworzyć oczy.

Anna Broda