Finał Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

15 marca 2023 roku odbył się w Poznaniu finał Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Jednym z uczestników tego konkursu był Franciszek Broda uczeń klasy VIII b, który został finalistą tego konkursu. Temat wiodący tegorocznego konkursu brzmiał „Chemia żywi, leczy, ubiera, ale może szkodzić”; test składał się z zadań zamkniętych i otwartych. Obejmował i znacznie poszerzał treści z podstawy programowej z chemii szkoły podstawowej. Niektóre zadania obejmowały zakres matury rozszerzonej. Przygotowania wymagały wiele godzin pracy i dlatego bycie finalistą jest bardzo dużym osiągnięciem Franka. Tytuł finalisty daje też dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Gratulujemy Frankowi sukcesu i życzymy powodzenia w dalszym etapie edukacji.

Aneta Dymarska