Finał konkursu „Olimpiada Ekologiczna – Igrzyska dla środowiska”

W dniu 23 października uczennice Kinga Frencel, Milena Jaruzel oraz Marta Teodorczyk reprezentowały nasza gminę podczas finału konkursu „Olimpiada Ekologiczna – Igrzyska dla środowiska”, zorganizowanego przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie. W konkursie brali udział uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie 25 wielkopolskich gmin, należących do Porozumienia Międzygminnego i dostarczających odpady komunalne do WCR Jarocin. Uczniowie rozwiązywali test z zakresu efektywności energetycznej, ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym, ochrony powierzchni ziemi, ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych, a także podstaw prawa ochrony środowiska. Bezkonkurencyjna okazała się uczennica naszej szkoły – Marta Teodorczyk z klasy VIb, która zajęła pierwsze miejsce. Uczennica odebrała gratulację oraz nagrodę z rąk wiceburmistrza Jarocina Bartosza Walczaka.