Dzień Pluszowego Misia

Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto stosunkowo nowe. Zostało ustanowione dopiero 25 listopada 2002 roku dokładnie w setną rocznicę powstania tej popularnej maskotki.

Każdy uczeń i przedszkolak, jak corocznie, mógł przynieść do szkoły ulubionego misia. Nasi milusińscy byli bohaterami tego dnia. Brali udział w lekcjach, towarzyszyli nam podczas przerw. Tego dnia dzieci z zapałem wypełniały karty tematyczne i kolorowanki. Na uczniów czekało jeszcze wiele innych atrakcji: były quizy, zabawy, pląsy i „misiowe tańce”. Każdy mógł także zrobić sobie zdjęcie „Jestem misiem”, a na zakończenie otrzymał „małe conieco”, czyli słodki poczęstunek.

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”