Drzewo Wolności

W związku ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zuchy z działającej przy Szkole Podstawowej 101 Gromady Zuchowej „Tropiciele Marzeń” zasadziły „Drzewo Wolności”. Odsłonięta została również pamiątkowa tablica.
Mamy nadzieję, że drzewo to będzie rosło w tym miejscu przez co najmniej sto lat.

Katarzyna Matyniak