„Drużyna Kangura”

W środę 6 lutego w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia pokazowe organizowane przez PRZEDSZKOLANDIĘ (Ogólnopolski System Rozrywki Ruchowej). Program ten polega na stworzeniu „Drużyny Kangura”, która zapewnia ruch poprzez zabawę, uczy współdziałania, gry zespołowej oraz wzbogaca zainteresowania sportem. Na zajęciach dzieci były bardzo aktywne i chętnie uczestniczyły w zabawie.