Dni Języków Obcych

W marcu odbyły się w naszej szkole Dni Języków Obcych, których celem było uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków, podkreślenia ich roli i znaczenia w naszym życiu oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur.

W pierwszym etapie każda klasa miała za zadanie przedstawić w formie plakatu informacje na temat wylosowanego kraju. I tak powstały bardzo pomysłowe i ciekawe prace, które zawisły na banerach i ścianach korytarzy szkolnych.

Jako drugi etap przeprowadzony został szkolny konkurs znajomości słownictwa z języka angielskiego i niemieckiego. Klasy rywalizowały ze sobą w punktacji procentowej.

W kategorii klas 1-3 najlepszą z języka angielskiego okazała się klasa II w Dzielicach z wynikiem 98,75% pkt., następnie klasa I w Dzielicach (97,5% pkt.) oraz klasa I b (93% pkt.)

W klasach IV-VIII na prowadzenie wyszła klasa VIII b z wynikiem 39%, drugie miejsce objęła klasa VI a – 38% pkt., trzecie miejsce przypadło klasie V b – 37% pkt.

W konkursie języka niemieckiego również najlepsza okazała się klasa 8 b – 62,35%, niewiele mniej procent punktów zdobyła klasa VII – 62%, na trzecim miejscu stanęła klasa VIII c – 47%.

Gratulujemy zwycięskim klasom i dziękujemy wszystkim uczniom za udział i wspólną zabawę.

Zestawienie wyników klas – język angielski

Klasy I-III

Klasa I a – 82%
Klasa I b – 93%
Klasa I Dzielice – 97,5%
Klasa II a – 47,5%
Klasa II b – 78%
Klasa II Dzielice – 98,75%
Klasa III a – 64%
Klasa III b – 72%
Klasa III Dzielice – 71%

Klasy IV-VII

Klasa IV a – 37%
Klasa IV b – 24%
Klasa V a – 27,5%
Klasa V b – 37,4%
Klasa V c – 17%
Klasa VI a – 38%
Klasa VI b – 33%
Klasa VII – 25%
Klasa VIII a – 14%
Klasa VIII b – 39%
Klasa VIII c – 25%

Zestawienie wyników klas – język niemiecki

Klasa VII – 62%
Klasa VIII a – 35%
Klasa VIII b – 62,35%
Klasa VIII c – 47%