„Aktywna tablica”

Nasza szkoła uczestniczy w realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Dzięki temu projektowi nauczyciele doskonalą się w wykorzystywaniu specjalistycznych programów i technologii umożliwiających pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, zaś sami uczniowie dzięki nowoczesnym narzędziom zyskują dostosowane do ich potrzeb zajęcia. Swoimi doświadczeniami nauczyciele dzielą się z innymi uczestnikami tegoż programu. Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych z Krotoszyna oraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym z Koźmina Wlkp.

W dniu 17 marca 2023 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie odbyło się spotkanie koordynatorów w ramach sieci współpracy “Aktywna tablica” . Nauczyciele naszej szkoły wraz z przedstawicielami dwóch wspomnianych wyżej placówek wymieniali się refleksjami z realizacji projektu oraz uczestniczyli jako obserwatorzy w prowadzonych zajęciach lekcyjnych i terapeutycznych, na których korzystano z multimediów i specjalistycznych programów.